Corona-maatregelen bij hart for her Vught

Het is voor hart for her Vught uitermate belangrijke dat wij niet alleen een fijne, maar ook veilige omgeving bieden om fit te blijven. Wij hanteren daarom strenge maategelen en wij verzoeken onze leden zich hieraan te houden.